ארגון ז'טל ודורות ההמשך » אודות ארגון יוצאי ז’טל ודורות ההמשך

אודות ארגון יוצאי ז'טל ודורות ההמשך

ארגון יוצאי ז'טל הוקם בישראל בשנת 1943 ובשנת 1951 נוסדה קופת גמילות חסד כאמצעי עזרה וסיוע ליוצאי העיירה.

about1_pic5
ועד גמילות חסד ז'טל – 1955

במהלך השנים פעל הארגון להנצחת בני העיירה בדרכים רבות:

mark ההוצאת ספר ז'טל ביידיש בשנת 1957.

mark נטיעת יער ז'טל בשנת 1950 והמשך הנטיעות מדי שנה.

mark הקמת מצבת זיכרון בבית הקברות בחולון.

mark הפקת סרט וידיאו על העיירה בשנת 1991 שהוקרן בטלוויזיה הישראלית ביום השואה תשנ"ה.

mark הקמת גדר מסביב לבית הקברות בז'טל בשנת תשנ"ה (1995).

mark מתן מלגות לתלמידים ולסטודנטים שכתבו על ז'טל ויהודיה.

mark עזרה בקליטת יוצאי ז'טל – דור שני ושלישי שעלו מרוסיה בשנת 1991.

mark הנצחת קהילת ז'טל בעמק הקהילות ב"יד ושם" בירושלים.

mark הוצאת הספר עיירתנו ז'טל בעברית בשנת 2002.

mark עריכת ערבי זיכרון מדי שנה.

about1_pic1
הגדר סביב בית הקברות בז'טל

בפעולות ההנצחה לאורך השנים ראוי לציין ולהזכיר את יושבי ראש הועד שטרחו, עמלו ויגעו לדורותיהם: י. קוזנייצקי, י . אוסטרובסקי, שלמה לבנבוך, יוסף ברמן, ברוך קפלינסקי, אפרים שפר, קלמן מינוסקין וכן את חברי הועד: מוטל דוניץ, יצחק ילון, חיים לוסקי, מיירים לוסקי, שבתאי מייבסקי, דבורה שקולניק, אהרון גרצובסקי, אהרון וריישה קובינסקי, חיים ויינשטיין, חיים לוסקי, פריידל ברמן, הניה רוזנבלום, שרה ביגין-גול, מירה שפר, פסיה מייבסקי, יצחק מנקוביץ ואחרים.

ראוי לציין באופן מיוחד את פעילותם למען הקהילה של עו"ד ברוך קפלינסקי, שערך וריכז את ספר ז'טל המעמיק והמורחב ואת אפרים שפר, מזכיר הוועד, שבמשך עשרות שנים פעל וארגן את פעולות הוועד למען קהילת יוצאי ז'טל בארץ ובחו"ל במסירות, ברגישות וללא לאות. כאות הוקרה על פועלם זה רשמנו אותם בספר הזהב של הקרן הקיימת לישראל.

about1_pic7
אפרים שפר – מזכיר עו"ד ברוך קפלינסקי הועד

arrow_up חזרה לראש עמוד

אודות

אודות האירגון