ארגון ז'טל ודורות ההמשך » קדיש לזכר הניספים

קדיש לזכר הניספים

אל מלא רחמים

שוכן במרומים,
המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה,
במעלות קדושים וטהורים,
כזוהר הרקיע מזהירים,
לנשמותיהם של שלושת אלפי בני הקהילה הקדושה

ז'טל

אנשים, נשים וטף
שנהרגו, נשחטו, נשרפו, נחנקו
ונקברו חיים בידי תלייני היטלר
ומשרתיהם הרשעים, ימח שמם,
בשנים 1941-1944. בגן עדן תהא מנוחתם.
לכן בעל הרחמים יצרור בצרור החיים
את נשמותיהם, ה' הוא נחלתם
וינוחו בשלום על משכבם
ונאמר: אמן!

לוחית ביד ושם לזכר הניספים

הנצחה

קדיש