ארגון ז'טל ודורות ההמשך » שמות הניספים

שמות הניספים

שמות הניספים

גיבורי הז'טלאים בפרטיזנים ובצבא האדום אשר נפלו ביערות וחזית מול הגרמנים

קדושי ז'טל אשר נרצחו באכזריות ע"י הנאצים ועוזריהם בשנים 1941-1944


גיבורי הז'טלאים בפרטיזנים ובצבא האדום אשר נפלו ביערות וחזית מול הגרמנים

גיבורי הז'טלאים בפרטיזנים ובצבא האדום

חזרה לראש עמוד


קדושי ז'טל אשר נרצחו באכזריות ע"י הנאצים ועוזריהם בשנים 1941-1944קדושי ז'טל שנרצחו 1


חזרה לראש עמוד

הנצחה

שמות הניספים