ארגון ז'טל ודורות ההמשך » סרטי וידאו

סרטי וידאו

עמוד זה מכיל קטעים מתוך הסרט: "ז'טל, העיירה שאיננה עוד" שהוקרן בטלוויזיה הישראלית ביום השואה תשנ"ה.

קטע מספר 1
(לחיצה כפולה על החץ להרצת הסרט)
קטע מספר 2
(לחיצה כפולה על החץ להרצת הסרט)
קטע מספר 3
(לחיצה כפולה על החץ להרצת הסרט)
קטע מספר 4
(לחיצה כפולה על החץ להרצת הסרט)
קטע מספר 5
(לחיצה כפולה על החץ להרצת הסרט)

גלרייה

סרטי וידאו